Przejdź do treści

„Naszą misją jest cywilizowanie rynku najmu prywatnego w Polsce”

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik  jest ogólnopolską organizacją pozarządową, powołaną w 2012 r. działającą na rzecz ucywilizowania i rozwoju polskiego rynku najmu prywatnego. Jest nas prawie 22.000, w tym 2000 aktywnych członków.

Nasze cele realizujemy poprzez edukację, promowanie dobrych praktyk i wprowadzanie wysokich standardów obsługi najmu prywatnego.

Działamy na rzecz zwiększenia równowagi prawnej w relacjach pomiędzy wynajmującymi a najemcami, jak również między Mieszkanicznikami a bankami i innymi podmiotami (spółdzielnie, wspólnoty, administracja).
Promujemy etyczne standardy najmu, zobowiązujemy naszych członków i zachęcamy wszystkich pozostałych właścicieli nieruchomości do wdrażania i stosowania naszego Kodeksu Etyki Mieszkanicznika w relacjach z najemcami.

Naszą ambicją jest dążenie do ochrony interesów zarówno Mieszkaniczników (wynajmujących) jak i najemców. Chcemy, aby relacje pomiędzy Wynajmującymi a Najemcami opierały się na jasnych zasadach, aby najemcy podpisując umowy najmu czuli się bezpiecznie i mieli świadomość, że mają do czynienia z profesjonalistami świadczącymi usługi na wysokim poziomie.

Wypracowujemy również modele zmiany prawa, które powinno chronić w równym stopniu najemcę i wynajmującego. Składamy uwagi do projektów ustaw w procesach legislacyjnych. Nagłaśniamy sytuacje, w których dochodzi do nieuczciwych i nieetycznych zachowań we współpracy z redakcjami powszechnych mediów.

Dbamy o edukację podatkową właścicieli mieszkań na wynajem, aby zachęcić ich do wychodzenia z szarej strefy.

Reprezentujemy głos społeczny w różnych projektach rządowych dotyczących rynku wynajmu mieszkań.

Zachęcamy również inwestorów do lokowania nadwyżek kapitału w nieruchomości na wynajem, aby wskaźniki udziału dostępnych mieszkań na wynajem w stosunku do mieszkań własnościowych w Polsce zrównać z wartościami europejskimi.

Wspieramy przedsiębiorców, którzy świadczą profesjonalne usługi na rynku nieruchomości z naciskiem na usługi i produkty innowacyjne i nową technologię.

W większości dużych miast Polski ale również za granicą organizujemy regularne spotkania a raz w roku ogólnopolskie kongresy, które stały się platformą wymiany doświadczeń i wiedzy. Zbudowaliśmy społeczność ludzi z inicjatywą, o otwartych umysłach, dzięki którym pomału i systematycznie wprowadzamy polski rynek najmu na wyższy poziom. A nasze działania opierają się na naszym Nadrzędnym Kodeksie Wartości.

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem “Mieszkanicznik”
Aleja Solidarności 72/5, 00-145 Warszawa

Dołącz do naszego Stowarzyszenia po wiedzę i wsparcie:

SKM_C30820010913350