Regulamin Głosowania

DATA USTANOWIENIA I ORGANIZATOR

CEL

WARUNKI UDZIAŁU

KATEGORIE KONKURSOWE

JURY

ZASADY I KRYTERIA OCENY

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
TYTUŁY, NAGRODY, WRĘCZENIA

DANE OSOBOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. DATA USTANOWIENIA I ORGANIZATOR

2. CEL

3. WARUNKI UDZIAŁU

4. KATEGORIE KONKURSOWE

5. JURY

6. ZASADY I KRYTERIA OCENY

7. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
8. TYTUŁY, NAGRODY, WRĘCZENIA

9. DANE OSOBOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2023
 • organizatorem jest Stowarzyszenie Mieszkanicznik
 • odpowiedzialnym za powołanie konkursu i jury jest Zarząd Stowarzyszenia Mieszkanicznik
 • jury konkursu - Jacek Kusiak, Katarzyna Gontarczyk, Robert Kuliga, Waldemar Sotnicki, Iwona Gałecka.

AD1. DATA USTANOWIENIA I ORGANIZATOR

 • celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób lub firm działających w obszarze zdefiniowanych kategorii konkursowych "Mieszkanicznik Roku 2023“
 • wyłonienie osoby lub firmy działającej profesjonalnie i etycznie na rynku
 • wspieranie i promowanie dobrych praktyk na rynku
 • promowanie dobrze działających firm i osób na rynku nieruchomości

AD2. CEL

 • zgłoszenie osoby lub firmy może dokonać każdy
 • zgłaszając przez formularz przedkładamy BIO kandydata zawierające (będzie umieszczone na WWW i publicznie dostępne)- imię nazwisko kandydata lub nazwa firmy, krótki opis, zdjęcie, zarys historyczny , link do WWW, link do FB, link do Linked In. Musi opisać swoje sukcesy od listopada 2022 do lipca 2023 i opisać prace na rzecz rynku nieruchomości), aby można było się z nią zapoznać i ocenić przez Jury
 • dla chętnych dodatkowo - film 30 sec – dlaczego się zgłaszam w konkursie Mieszkanicznik Roku 2023 w danej kategorii. Rozdanie nagród jest 04.11.2023 na Kongresie Mieszkanicznika (prośba o wypowiedzenie zdania podczas filmu „ Zgłaszam się do Konkursu Mieszkanicznik Roku 2023 , gdyż …..) ) umieścimy ten film na naszych mediach Mieszkanicznika, będzie dostępny publicznie
 • głosowanie odbywa się za pomocą dedykowanej ankiety
 • dopuszcza się głosowanie tylko raz na daną osobę/firmę. Omijanie tej zasady spowoduje wykluczenie osoby/ firmy z Konkursu
 • firma lub osoba musi działać na rynku minimum 1 rok
 • uczestnik konkursu musi być osobą pełnoletnią
 • jedna osoba lub firma może być zgłoszona do wielu kategorii

AD3. WARUNKI UDZIAŁU

1. Innowacja roku (usługa, innowacja i technologia)

2. Flip Roku (ilość, jakie cash flow, ect.)

3. Architekt (prawo budowlane, przebudowy, pozwolenia, podziały)

4. Deweloper (w obszarze budownictwa pod wynajem)

5. Broker finansowy (bankowość, finanse, kredyty dot. nieruchomości)

6. Doradca podatkowy/Księgowy (specjalizujący się w dziedzinie najmu)

7. Inwestor (na czym zrobił największy ROI - najem, krótki termin, długi termin, flip, deweloperka , ect... Potrzebny opis inwestycji w liczbach)

8. Broker ubezpieczeniowy (związane z wynajmem)

9. Home Stager

10. Zarządca najmu

11. Pośrednik nieruchomości

12. Nagroda dla prezydenta lub burmistrza miasta/gminy, który najlepiej wykorzystuje zasady rynkowe do zarządzania zasobem mieszkaniowym, przyjazny najmowi.

AD4. KATEGORIE KONKURSOWE

 • Jury i Przewodniczący zostało powołane przez Zarząd Stowarzyszenia Mieszkanicznik, są nimi: Jacek Kusiak, Katarzyna Gontarczyk, Robert Kuliga, Waldemar Sotnicki, Iwona Gałecka.

AD5. JURY

 • ocena odbywa się od 01.10.2023 do 15.10.2023 na podstawie wypełnionej ankiety
 • ocena odbywa się wg. 2 kryteriów: - ilości oddanych głosów przez głosujących w ankiecie- oceny przez Jury - jest to najważniejszy punkt i Jury dokonuje końcowej decyzji biorąc pod uwagę sukcesy i głosowanie - oceniany jest również film jako dodatkowy materiał
 • podawane są do publicznej wiadomości wyniki głosowania przez uczestników, dotyczące ilości zebranych głosów na kandydatów w każdej kategorii
 • głosowanie przez Jury odbywa się w sposób tajny
 • jeżeli w wyniku głosowanie przez uczestników w danej kategorii zaistnieje sytuacja ze dwie osoby lub firmy uzyskają taka sama ilość głosów, końcowa decyzje podejmuje Jury
 • głosowanie przez Jury odbywa się w schemacie przyznawania punktów od 0 do 10 (0 oznacza najmniejsza ilość głosów, 10 oznacza największą ilość głosów). Osoba lub firma która uzyska największą ilość głosów wygrywa. Jeżeli w głosowaniu Jury będą dwie firmy lub osoby, które znajdą się na pierwszym miejscu z taką samą ilością głosów to ostateczną decyzję o wygranej podejmuje Przewodniczący Jury.
 • wyniki całkowite podaje Przewodniczący Jury Jacek Kusiak.

AD6. ZASADY I KRYTERIA OCENY

 • można zgłaszać kandydatury od 01.07.2023 r. do 30.08.2023 r.
 • można głosować od 14.09.2023r. do 10.10.2023 r.
 • Jury po tym terminie zadecyduje o wynikach konkursu

AD7. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 • wyniki zostaną ogłoszone na Kongresie Mieszkanicznika 04.11.2023r.
 • wręczone zostaną wtedy statuetki i dyplomy podczas wieczornej gali
 • uczestnicy będą mogli publikować relacje, zdjęcia, nagrody, logo w swoich mediach
 • wygrywający jeżeli chce uczestniczyć w całym Kongresie zobowiązany jest wykupić bilet (jeżeli będzie obecny tylko podczas gali wręczenia to możliwe jest bez biletu)
 • Stowarzyszenie Mieszkanicznik również będzie promowało bardzo szeroko wyniki Konkursu

AD8. TYTUŁY, NAGRODY, WRĘCZONE

 • administratorem danych osobowych uczestników i danych z ankiety jest Stowarzyszenie Mieszkanicznik
 • przetwarzanie danych odbywa się tylko przez Stowarzyszenie Mieszkanicznik
 • każdy z uczestników ma prawo wglądu w swoje dane osobowe
 • regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2023r.
 • wszystkie spory są rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Mieszkanicznik
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym poinformuje uczestników

AD9. DANE OSOBOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie uwagi, spostrzeżenia prosimy kierować do przewodniczącego jury Jacka Kusiaka: jkusiak@mieszkanicznik.org.pl

ZAGŁOSUJ NA KANDYDATA