Organizator

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” jest ogólnopolską organizacją pozarządową, powołaną w 2012 r. działającą na rzecz ucywilizowania i rozwoju polskiego rynku najmu prywatnego.

Nasze cele realizujemy poprzez edukację, promowanie dobrych praktyk i wprowadzanie wysokich standardów obsługi najmu prywatnego.
Działamy na rzecz zwiększenia równowagi prawnej w relacjach pomiędzy wynajmującymi a najemcami, jak również między Mieszkanicznikami a bankami i innymi podmiotami (spółdzielnie, wspólnoty, administracja).
Promujemy etyczne standardy najmu, zobowiązujemy naszych członków i zachęcamy wszystkich pozostałych właścicieli nieruchomości do wdrażania i stosowania naszego Kodeksu Etyki Mieszkanicznika w relacjach z najemcami.

Naszą ambicją jest dążenie do ochrony interesów zarówno Mieszkaniczników (wynajmujących) jak i najemców. Chcemy, aby relacje pomiędzy Wynajmującymi a Najemcami opierały się na jasnych zasadach, aby najemcy podpisując umowy najmu czuli się bezpiecznie i mieli świadomość, że mają do czynienia z profesjonalistami świadczącymi usługi na wysokim poziomie.
W tym celu powołaliśmy Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu.

Dbamy również o edukację podatkową właścicieli mieszkań na wynajem, aby zachęcić ich do wychodzenia z szarej strefy.

Reprezentujemy głos społeczny w różnych projektach rządowych dotyczących rynku wynajmu mieszkań.

Zachęcamy również inwestorów do lokowania nadwyżek kapitału w nieruchomości na wynajem, aby wskaźniki udziału dostępnych mieszkań na wynajem  w stosunku do mieszkań własnościowych w Polsce zrównać z wartościami europejskimi.

W większości dużych miast Polski ale również za granicą organizujemy regularne spotkania oraz ogólnopolskie kongresy, które stały się platformą wymiany doświadczeń i wiedzy. Zbudowaliśmy społeczność ludzi z inicjatywą, o otwartych umysłach, dzięki którym pomału i systematycznie wprowadzamy polski rynek najmu na wyższy poziom.

Nasza oficjalna strona to www.mieszkanicznik.org.pl

Inne nasze projekty edukacyjne: www.akademiamieszkanicznika.pl

 

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia:
http://mieszkanicznik.org.pl/sprawy-czlonkowskie/
http://mieszkanicznik.org.pl/korzysci/

 

Zapraszamy!

Stowarzyszenie „Mieszkanicznik”